Privacy Verklaring van De Andoorn

 

versie 18 mei 2018

1. De Andoorn, Praktijk voor Psychomotorische therapie en Mindfulness Training is ingeschreven bij de KvK onder nummer34348750 en gevestigd op ilperveldstraat 19, 1024PG Amsterdam.

2. De Andoorn verzamelt gegevens die je rechtstreeks aan mij verstrekt wanneer je het contactformulier op mijn website invult en/of jezelf registreert voor de Nieuwsbrief en/of jezelf aanmeldt via de telefoon. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
ten behoeve van de Nieuwsbrief: naam en email;
ten behoeve van bestellingen van diensten en/of cursussen via de webshop: naam, email, adres, telefoonnummer;
ten behoeve van bestellingen van cursussen die contant worden afgerekend: naam, email, adres, telefoonnummer.

3. Inzage en wijziging gegevens
Je kunt je gegevens bij mij opvragen, laten wijzigen als ze niet correct zijn, aanvullen of laten verwijderen, mits het niet gaat om gegevens die ik in het kader van de fiscale administratie moeten bewaren – als bedrijf ben ik wettelijk verplicht om cliëntgegevens zeven jaar te bewaren.
Gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief kunnen altijd worden verwijderd. De uiterlijke termijn waarop ik dat doe nadat ik daartoe een verzoek van je heb ontvangen is vier weken. Je kunt je in elke Nieuwsbrief uitschrijven via de link onderaan de Nieuwsbrief of door contact met mij op te nemen via mijn emailadres: msigling@xs4all.nl

4. Gegevensuitwisseling met derden.
De Andoorn maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven: voor betalingsverkeer (ING bank); voor website (Mijn Domein); voor de Nieuwsbrief (MailChimp). Volgens de informatie die deze organisaties in hun privacy verklaringen geven, worden klant- en betalingsgegevens door hen behandeld conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
De Andoorn geeft noch verkoopt je persoons- en contactgegevens aan derden, behalve bij de onder punt 4 genoemde bedrijven voor de daar omschreven reden. Verder worden persoonsgegevens alleen ongevraagd verstrekt aan derden wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat (bijvoorbeeld bij een controle door de fiscale autoriteiten). Mochten er persoonsgegevens uitgewisseld moeten worden t.b.v. samenwerking met andere zorgverleners, dan zal dit slechts na uitdrukkelijke toestemming van betreffende persoon geschieden.

5. Duur van de opslag
Je gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief zijn bij mij opgeslagen tot nadere opzegging door jouzelf of tot het stopzetten van activiteiten door De Andoorn. Bij aankopen en afnemen van diensten en/of cursussen worden de gegevens opgeslagen conform de fiscale bewaarplicht van 7 jaar (deze termijn is vastgesteld door de Belastingdienst). Na deze periode worden zij vernietigd.

6 . Klachten
Als je een klacht hebt over de behandeling door ons van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via email msigling@xs4all.nl Indien de klacht niet naar je zin wordt behandeld staat het je uiteraard vrij om een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.

 

Over mezelf

This is an example text. Here you can also add an image in the text block, upload an image in the settings.