Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie


Een psychomotorisch therapeut is een professional die mensen met psychische problemen behandelt. Het verschil met een psycholoog is dat die alleen praat met mensen, terwijl een psychomotorisch therapeut een deel van de tijd dingen doet met mensen. Het is een zogeheten ervaringsgerichte therapie.

De dingen die gedaan worden liggen op het gebied van beweging en lichaamservaring. Bij beweging kun je denken aan oefeningen uit de dans, zelfverdediging en het bewegingsonderwijs, bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam, daarbij wordt gebruik gemaakt van  ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awareness, yoga, lichaamsbewustwording, sensorelaxatie, gestalttherapie, voice dialogue, rollenspelen, bio-energetica, Pesso Psychomotor System etc.

De psychomotorisch therapeut leest daarbij de signalen die het lichaam van de cliënt afgeeft en zet deze informatie diagnostisch in. Lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding kunnen bijvoorbeeld wijzen op spanningen. Binnen een psychomotorische therapie wordt gekeken hoe men met zichzelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat.

Het doel van de psychomotorische therapie, zoals die geformuleerd is door de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), luidt: "Het tot stand brengen van een gedragsverandering of tenminste een bijdrage te leveren daaraan en daarmee psychosociale of psychiatrische problematiek weg te nemen of te verminderen". De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden. Tijdens de psychomotorische therapie "krijgt men de gelegenheid om leerervaringen en correctieve emotionele belevingen op te doen".

In de wijze waarop ik werk spelen zelfonderzoek en het verwerven van inzicht ook een belangrijke rol.

Psychomotorische therapie is bedoeld voor mensen met psychische en psychosomatische problemen. Het doel van de behandeling is het  verminderen van de problematiek waarvan de cliënt last heeft. Binnen mijn praktijk waarin een aandachtige houding centraal staat betekent dit dat ook vooral de wijze waarop je met je klachten omgaat thema is in de behandeling.