Over mij

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, mijn naam is Mirjam Sigling (1958) en ik ben de hoofdhuurder van de Andoorn.

Ik heb deskundigheid ontwikkeld op twee gebieden die elkaar steeds meer overlappen. Na mijn studie bewegingswetenschappen ben Ik vanaf 1982 als psychomotorisch therapeut gaan werken in de geestelijke gezondheiszorg. Sinds 1996 als zelfstandige met een eigen praktijk.

Mijn specialisme ligt op het gebied van de behandeling en begeleiding van mensen die in hun kindertijd trauma's  hebben ervaren zoals seksueel misbruik, incest, affectieve verwaarlozing, fysieke mishandeling en psychische mishandeling.  Vanuit mijn vakgebied als psychomotorisch therapeut   is er veel aandacht voor met name de lichaamsbeleving, het lichaamsbewustzijn en problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. In mijn praktijk behandel ik ook met regelmaat mensen met dissociatieve klachten of een dissociatieve stoornis. 

Begin negentiger jaren is mijn interesse in het Boeddhisme steeds meer gegroeid. Onder andere door een aantal reizen naar Ladakh, ook wel Klein-Tibet genoemd, in de Himalaya. Van hieruit ben ik mij gaan verdiepen in stromingen die gericht zijn op het bevorderen van bewustzijn. En ik begon met het beoefenen van meditatie. Ik volgde de opleiding tot zijnsgeoriënteerd begeleider en mindfulnesstrainer. Vanuit die achtergronden geef ik trainingen mindfulness, meditatie en lichaamsbewustwording. Zowel individueel als groepsgericht.

Voor mij is de verbinding tussen geest (zowel het spirituele als het cognitieve) en lichaam een immer interessant onderzoeksterrein. Ik vind het heel boeiend om samen met mijn cliënten op onderzoek uit te gaan om de waarheid boven tafel te halen. Hierin ben ik down to earth, geduldig en vol vertrouwen in de eigen wijsheid van de cliënt. Wat ik terughoor van cliënten is dat mijn manier van werken in overeenstemming is met wat ik zeg. Men voelt zich snel op z'n gemak en veilig bij me. Ik geloof niet in een confronterende aanpak, ik kies liever voor de weg van de geleidelijkheid, afgestemd op de draagkracht van de cliënt (al ben ik waar nodig wel eerlijk). 

Mijn drijfveer in mijn werk is het helpen verlichten van het lijden van andere mensen. Dit wil ik doen door gereedschappen aan te bieden waarmee de ander zichzelf beter kan begrijpen, zichzelf meer kan gaan waarderen en zichzelf kan leren begeleiden. Met als uiteindelijk doel dat de ander meer in haar of zijn kracht komt te staan, meer controle over zichzelf en het eigen leven ervaart, de eigen wijsheid herkent en als leidraad voor het eigen leven kan vertrouwen en een gevoel van verbondenheid kan ervaren met zichzelf, met de ander en de wereld om zich heen.